Hurricane Flyers Club

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Odesláním přihlášky ke členství ve smyslu stanov Hurricane Flyers Club, se sídlem Tupolevova 736, Praha 9, 199 00, IČO: 027 93 300 (dále jen „spolek“), svobodně a dobrovolně:
  • žádám o přijetí do spolku Hurricane Flyers Club,
  • v případě zájmu o členství v Aeroklubu České republiky (dále jen AeČR) souhlasím s přihlášením mé osoby za člena AeČR,
  • souhlasím s registrací mé osoby do Rejstříku sportu Národní sportovní agentury
  • prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s příslušnými stanovami spolků a budu se jimi řídit.

Odesláním přihlášky dávám dle § 9, písm. a) z. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovný souhlas spolku ke zpracování údajů uvedených v této listině pro účely spolku nebo v případech stanovených zákonem, přičemž spolek může na základě uzavřené smlouvy pověřit třetí osoby vykonávající činnosti související s naplňováním cílů spolku shromažďováním a zpracováváním osobních údajů, a to po celou dobu členství. Byl(a) jsem poučen(a) o tom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, jakož i o dalších mých právech a povinnostech zpracovatele vyplývajících z uvedeného zákona.

* - povinné pole

60 VTEŘIN
V HURRICANE
FACTORY

ekvivalent jednoho seskoku

BEZPEČNÉ
A PRO KAŽDÉHO

od 5 do 100 let

LETOVÉ FOTO
A VIDEO

K dispozici po odlétání

HURRICANE
FACTORY
FAMILY

Vyber umístnení